Kolejny Kurs Pedagogiki Wokalnej!!!

Zajęcia praktyczne dla pedagogów oraz wykłady poświęcone pedagogice wokalnej.

Zapraszamy do Wrocławia, do Akademii Muzycznej.

18 października od godz.15.00 - bel canto - trzy wykłady oraz warsztaty z prof. Bogdanem Makalem

19 października od godz.10.00 - dykcja i logopedia - trzy wykłady oraz warsztaty z mgr Agatą Ostrowską

20 października od godz.10.00 - głos i ciało - trzy wykłady oraz warsztaty z prof. Jadwigą Gałęską-Tritt

 

Opłata dla członków PSPŚ tylko 70 zł