Skład Zarządu PSPŚ na kadencję 2013 – 2017 przedstawia się następująco:

Prezes – prof. Piotr Łykowski

Vice Prezesi
– prof. Wojciech Maciejowski
– prof. Jerzy Knetig

Sekretarz – dr hab. Monika Kolasa-Hladíková

Skarbnik – prof. Maria Czechowska-Królicka

Członkowie Zarządu
– mgr Jolanta Sołowiej
– mgr Marlena Borowska

Zastępcy Członków Zarządu
– dr Maria Zawartko
– dr. hab. Anna Jeremus-Lewandowska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – dr Jacek Ścibor

Członkowie
– dr Iwona Polak
– prof. Ziemowit Wojtczak

 Zastępca Członka
– prof. Barbara Ewa Werner

 

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca – prof. Agata Młynarska-Klonowska

Członkowie
– prof. Piotr Kusiewicz
– mgr Barbara Malinowska-Rudy

Zastępca Członka – mgr Eligiusz Sowa