Zapraszamy młodych wokalistów na każdym poziomie zaawansowania na doroczny Wrześniowy Kurs Wokalny we Wrocławiu.

Odbędzie się on w dniach od 9 do 13 września 2019 roku w gościnnych progach wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Zajęcia ze śpiewu poprowadzą: dr hab. Monika Kolasa-Hladikova, dr hab. Olga Ksenicz, prof. Piotr Łykowski, prof. Bogdan Makal.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

O G Ó L N O P O L S K I   K O N K U R S   W O K A L N Y   I M .   J Ó Z E F A    Ś W I D R A   w dniach 26 - 27 września 2019

zorganizowany w ramach V JESIENNEGO FESTIWALU MUZYKI WOKALNEJ "AMO CANTARE" W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

pod patronatem Burmistrza Miasta Czechowice - Dziedzice oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu

ZAPRASZAMY :-)

Zapraszamy na wokalny konkurs pod patronatem PSPŚ w Kaliszu.

Szczegóły: www.http://artecalisia.kalisz.pl/