SKŁAD ZARZĄDU PSPŚ na kadencję 2017-2021

Prezes                          - Piotr Łykowski
Vice Prezes                  - Jerzy Knetig
Vice Prezes                  - Monika Kolasa-Hladikova
Sekretarz                      - Olga Ksenicz
Skarbnik                       - Jolanta Sołowiej
Członek Zarządu          - Marlena Borowska
Członek Zarządu          - Maria Czechowska-Królicka
Z-ca Członka Zarządu  - Anna Jeremus-Lewandowska
Z-ca Członka Zarządu  - Maria Zawartko

KOMISJA REWIZYJNA
Iwona Polak  -  Przewodnicząca
Barbara Ewa Werner
Ziemowit Wojtczak
Tadeusz Pszonka - Z-ca Członka Komisji

SĄD KOLEŻEŃSKI
Agata Młynarska-Klonowska  - Przewodnicząca Sądu
Barbara Malinowska-Rudy
Małgorzata Wieland
Izabela Jeżowska  - Z-ca Członka Sądu

KOORDYNATOR MIĘDZYNARODOWY
Monika Kolasa-Hladikova