SKŁAD ZARZĄDU PSPŚ na kadencję 2021-2025

Prezes                          - Piotr Łykowski
Vice Prezes                   - Monika Kolasa-Hladikova
Sekretarz                      - Olga Ksenicz
Skarbnik                       - Jolanta Sołowiej
Członek Zarządu          - Maria Czechowska-Królicka
KOORDYNATOR MIĘDZYNARODOWY
Monika Kolasa-Hladikova