Licencja dot. treści na stronie - Content License

 

nawiązując do / according to: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

------

Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach ((CC BY-SA 4.0)) - zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie kopii dzieła, z uznaniem ich autorstwa. Dozwolone jest jego zmienianie i tworzenie na jego bazie pochodnych dzieł opartych na tej samej licencji, z uznaniem autorstwa dzieła będącego matrycą (wzorcem).

Właścicielami i twórcami materiałów publikowanych na stronie www.psps.com.pl jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu oraz podmioty współpracujące z PSPŚ. PSPŚ zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na stronie. Zezwala się na kopiowanie i publikowanie treści zawartych na stronie w celach promocyjnych. W przypadku kopii dzieła i/lub modyfikacji należy pozostać przy tym samym (zgodnym z definicją wolnej kultury) typie licencji i uwzględnić (tj. zaznaczyć) autorstwo PSPŚ.

------

License ((CC BY-SA 4.0))

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu (Polish Voice Teachers Association) is the owner and author of page content. PSPŚ (PVTA) has rights to modify data avaiable on www.psps.com.pl. You have an permission to copy and publish page content with the name of the owner, if you modified anything, you have to keep the same licence and the name of previous author.