Szanowni Państwo!

Najbliższe spotkanie poświęcić chcemy dwóm tematom: komunikacji w tak delikatnej materii jak praca z ciałem w relacji pedagog – uczeń oraz relacji wokalisty do swojego ciała jako instrumentu. 

Kurs odbędzie się 16-18 września, online, na platformie Zoom.  

Plan Kursu

Czwartek 16.09
15.00 Dr Amelia Golema – wykład
O rodzajach gier ludzkich. Jak uczciwie rozmawiać w sytuacjach
konfliktowych? Czy mamy bać się prawdy?

17.00 Lek. med. Aldona Chróściewicz – wykład
Metoda Feldenkraisa jako wsparcie treningu wokalnego

Piątek 17.09
Godz.10.00,  11.30,  13.00,  15.30   17.00   lekcje Feldenkraisa wraz z dyskusją

Sobota 18.09
Godz.10.00,  11.30,  13.00,  15.30   17.00   lekcje Feldenkraisa wraz z dyskusją

 

Koszt kursu wynosi 120 zł (członkowie PSPŚ) oraz 240 zł (pedagodzy niezrzeszeni i inne zainteresowane osoby). Każdy pedagog śpiewu może zaprosić na zajęcia kursu i warsztaty swoich uczniów lub studentów, podając ich dane (imię nazwisko, adres e-mail) w swoim zgłoszeniu, wpłat uczniowie i studenci dokonują sami. Koszt udziału we wszystkich zajęciach dla uczniów i studentów zgłoszonych przez członków PSPŚ to 50 zł, dla uczniów pedagogów niezrzeszonych – 100 zł. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają dane logowania do platformy internetowej, a po zakończeniu kursu pedagodzy otrzymają zaświadczenia (pocztą e-mail) o uczestnictwie w Kursie. 

Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy lub instytucje ich delegujące. 

Attachments:
Download this file (KPW wrzesień 2021.pdf)Kurs dla Pedagogów[ ]188 kB