W związku z koniecznością zmiany Statutu PSPŚ, Zarząd Stowarzyszenia prosi wszystkich członków o: 

      ·        jak najszybsze potwierdzenie swojej obecności względnie nieobecności na walnym zebraniu członków PSPŚ,
      ·        zapoznanie się z planowanym, nowym kształtem statutu,            
      ·       w przypadku niemożności pojawienia się na zebraniu, podpisanie pełnomocnictwa udziału w głosowaniu na rzecz członka Stowarzyszenia deklarującego swój udział w zebraniu,
      ·         podpisanie  klauzuli RODO (jak w załączniku) i wysłanie razem z pełnomocnictwem.
     Szczegóły w mailach przesłanych bezpośrednio do członków PSPŚ oraz poniżej w ZAŁĄCZNIKACH!